Vẫn những con người ấy, những kiếp nạn ấy, nhưng khi biến chuyển qua con mắt của dân phượt lại trở nên thú vị vô cùng.

Tây Du Ký qua con mắt của phượt thủ

Vẫn những con người ấy, những kiếp nạn ấy, nhưng khi biến chuyển qua con mắt của dân phượt lại trở nên thú vị vô cùng.


Xách cà sa lên và đi 

0 nhận xét: