Từ 24 đến 27 là quãng thời gian tồi tệ nhất của một thằng đàn ông

0 nhận xét

Từ 24 đến 27 là quãng thời gian tồi tệ nhất của một thằng đàn ông
Bởi vì: 
1. Người yêu cũ đi lấy chồng
2. Sự nghiệp mới chỉ bắt đầu
3. Mấy đứa sinh viên thì nó chê mình quá già và không cho chơi cùng nữa
4. Suốt ngày đối diện với cả tá câu hỏi như : bao giờ lấy vợ, đang làm gì rồi ….
5. Có tự tin nhưng có quá ít thành quả
6. Hiểu ra có những thứ trước kia nghĩ là như vậy nhưng thực tế bây giờ lại không phải vậy, và cảm thấy chới với vì chuyện đó

Nhưng đây lại là quãng thời gian đẹp trai nhất trong cuộc đời đàn ông.


Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®