Nếu không dũng cảm thay đổi hãy thôi phàn nàn

0 nhận xét

Nếu không dũng cảm thay đổi hãy thôi phàn nàn   
Phàn nàn và than vãn khiến mọi việc càng trở nên tệ hơn.


Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®