Nếu không dũng cảm thay đổi hãy thôi phàn nàn  ⛔   ⛔ ⛔   Phàn nàn và than vãn khiến mọi việc càng trở nên tệ hơn.

Nếu không dũng cảm thay đổi hãy thôi phàn nàn

Nếu không dũng cảm thay đổi hãy thôi phàn nàn   
Phàn nàn và than vãn khiến mọi việc càng trở nên tệ hơn.


0 nhận xét: