Chợt nghĩ lại mình. Giờ này thất tình là một khái niệm rất xa xôi và chẳng mang nhiều ý nghĩa (thực ra có tình đâu mà thất :v). Suy cho cùng...

không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu

Chợt nghĩ lại mình. Giờ này thất tình là một khái niệm rất xa xôi và chẳng mang nhiều ý nghĩa (thực ra có tình đâu mà thất :v). Suy cho cùng, sau vài cuộc tình cũng dần tự học được mấy thứ đại loại như "không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu" nếu nói theo cách sến sẩm, hoặc triết lý hơn một tý thì "hữu duyên, vô phận".

0 nhận xét: