Cụ già can đảm

0 nhận xét

Cuộc thi hội tụ đầy đủ tất cả tay can đảm nhất trong nước nhưng khi nhìn thấy lũ cá sấu, chẳng ai dám bơi qua sông.

Mọi người đang nóng lòng chờ đợi một hành động can đảm, thình lình một cụ già nhảy đánh ùm xuống sông và vội vã bơi qua bên kia bờ. Mọi người vỗ tay khen ngợi cụ lão can đảm. Nhiều nhà báo chạy tới để xin được phỏng vấn.

Một người hỏi:

- Thưa cụ, cụ có muốn nói vài lời với những người hâm mộ không?

- Lão chỉ muốn... đập vào mặt cái thằng đã đẩy lão xuống sông thôi.

!!!???
                                     

Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®