Theo Dõi: Tin tức phỏng vấn du học sinh từ ĐSQ

0 nhận xét

Tạo ra bài này nhằm cập nhật liên tục các thủ tục, thông tin phỏng vấn du học sinh từ Đại sứ quán Hàn Quốc.[+] Theo thông tin ghi nhận được từ ngày hôm qua 12/11
Điểm cao nhất và thấp nhất năm lớp 10, 11, 12 ?
Vì sao điểm sao thế lại chọn trường đó


[+] Theo thông tin ghi nhận được từ ngày hôm qua 21/10 đã có sự thay đổi cách thức, câu hỏi phỏng vấn du học Hàn. Trọng tâm của phỏng vấn hôm qua là yêu cầu các bạn viết lại được bản kế hoạch học tập, và viết một số câu mẫu theo yêu cầu,

vd như: hãy viết Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Có 2 cách viết:
+ Viết theo dịch nghĩa: 베트남 사회주의 공화국
+ Viết theo biến âm: 꽁 호아 싸 호이 쭈 응이어 비엣 남
Hay: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
+ 한자로 독립 - 자유 - 행복

[+] thêm 1 số câu có trong phỏng vấn hôm 21/10 23/10 

- Tên, địa chỉ trường học ?
- Bên hàn là mùa gì ?
- Ngành học bên hàn ?
- Hôm nay là thứ mấy ?
- Hôm nay là ngày mấy ?
- Hôm nay là ngày mấy tháng mấy ?


[+] Các bạn cũng cần chú ý học thuộc bản kế hoạch học tập do chính các bạn viết

Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®