Những câu thường xuyên dùng trong tiếng Hàn

0 nhận xét

tiếp tục seri học tiếng Hàn mỗi ngày hôm nay blog post chia sẻ những thuật ngữ thường xuyên dùng nhất trong giao tiếp với người Hàn. Đây là những câu cơ bản nhất vì vậy chắc nhiều bạn đã biết.

Thuật ngữ giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

1. 안녕하십니까? Xin chào - với người cao tuổi hơn , cấp trên…
2. 안녕하세요? Xin chào - với bạn bè , đồng nghiệp…
3. 죄송합니다. Rất xin lỗi.
4. 다시한번 말씀해주세요 ? Cái gì cơ ? - yêu cầu nhắc lại.
5. 잘지내셨어요? (Anh) Khoẻ / Tốt chứ ? - hỏi về sức khoẻ /công việc.
6. 전만에요. Có gì đâu / Đừng bận tâm - đáp lại lời cảm ơn.
7. 안녕. Xin chào - với người nhỏ tuổi hơn, cấp dưới…
8. 안녕히 가세요. Tạm biệt (Bạn đi nhé) - người ở lại nói.
9. 안녕히 계세요. Tạm biệt (Bạn ở lại nhé) - người đi nói.
10. 안녕히 주무세요. Chúc ngủ ngon.
11. 고맙습니다. Xin cảm ơn.
12. 감사합니다. Vô cùng cảm ơn.
13. 실례합니다. Xin lỗi (Xin cảm phiền) - khi hỏi đường , hỏi ý kiến…
14. 미안합니다. Xin lỗi.

học tiếng hàn 15 phút mỗi ngày
Những câu thường xuyên dùng trong tiếng Hàn

15. 알아요 / 알았어요. Tôi biết / Tôi hiểu - trả lời 1 cách lịch sự.
16. 압니다. Tôi biết / Tôi hiểu - trả lời bình thường.
17. 알겠습니다. Tôi biết / Tôi hiểu - trả lời 1 cách tôn trọng.
18. 몰라요 / 몰랐어요. Tôi không biết - trả lời 1 cách lịch sự.
19. 모릅니다. Tôi không biết - trả lời 1 cách bình thường.
20. 잘지냈어요. (Tôi) Khoẻ / Tốt. - trả lời về sức khoẻ /công việc.
21. 건강합니까? (Anh) khoẻ chưa ? - hỏi người vừa ốm dậy.
22. 도와주세요. (Làm ơn) giúp tôi với . - thỉnh cầu giúp đỡ.
23. 괜찮아요. Không hề gì / Đừng bận tâm - đáp lại lời xin lỗi.
24. 또만납시다 / 또만나요. Hẹn gặp lại.
25. 여보세요 ? A lô - khi trả lời điện thoại.
26. 여보세요 . Này - khi gọi phục vụ trong nhà hàng.
27. 서세요. Đứng lên.
28. 앉으세요. Ngồi xuống.
29. 좋아합나다. (Tôi) thích.
30. 싫어합니다. (Tôi) ghét.
31. 모르겠습니다. Tôi không biết - trả lời 1 cách tôn trọng.
32. 안녕히 주무세요. Chúc ngủ ngon. : Chúng ta thường chúc ngủ ngon khi chia tay ngay ở trên đường về nhà vào ban đêm , nhưng thực ra câu “chúc ngủ ngon” được sử dụng khi người nói và người nghe cùng về ngủ ở 1 địa điểm chứ không ai đang đi trên đường mà chúc nhau ngủ ngon cả , đơn giản chỉ dùng “안녕히 가세요.”

Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®