Một số câu từ nóng trong tiếng Hàn

0 nhận xét

người xưa nói "nhập gia tùy tục" đã học tiếng Hàn thì phải hiểu thêm về những nóng (hay còn gọi là chửi thề theo cách Việt Nam). 


Một số mẫu câu chửi thể trong tiếng Hàn


정신병이야 (chong sin pyo-ngi ya) = Thần kinh à
미친놈 (mi chin nôm)= Đồ điên
바보야 (pa pô ya) = Đồ ngốc
변태야 (pyon the ya) = Đồ biến thái
곶가라 (kôt ka ra) ,가죽어 (ka chu ko)= Đi chết đi
개세끼야 (ke sê kki ya) = Đồ chó con
개놈(ke nôm) = Đồ chó
독약먹어가 (tôk yak mo-ko ka) = Đi mà uống thuốc độc đi
너 머리에무슨문제있는거야? (no mo ri ê mu sưn mun chê it nưn ko ya? ) = Đầu óc mày có vấn đề à?
씹할놈아(ssip hak nô-ma) = Đồ đáng chết
죽을래 (chu-kưl le)= Muốn chết không?
네가도대체누구냐? (nê ka tô te che nu ku nya) = Mày nghĩ mày là ai hả?
지욱에가라 (chi u-kê ka ra)= Đi chết đi

Lưu ý: có thể tùy văn cảnh câu văn dịch không được sát nghĩa


Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®