Luyện nghe với 10 video tiếng hàn Sơ Cấp

0 nhận xét

Bài 01: Rất vui được gặp bạn
-------
Bài 02: Người Kia Là Ai Vậy
-------
Bài 03: Đây là cái gì vậy?
-------
Bài 04: Ở đây
-------
Bài 05: Quyển sách ở trên bàn
-------
Bài 06: Bây giờ bạn đang làm gì
-------
Bài 07: Hôm nay tôi đi leo núi
-------
Bài 08: Món Việt Nam ngon nhất
-------
Bài 09: Hãy nghỉ ở đây
-------
Bài 10: Ở đâu
-------

Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®