Học tiếng hàn sơ cấp 1 (15 bài)

0 nhận xét

Bài 01: em gái thông minh xinh đẹp
-------
Bài 02: vì dậy muộn nên tôi đã đi học muộn (vì ....nên....)
-------
Bài 03: tặng quà cho thầy cô giáo
-------
Bài 04: muốn làm gì đó
-------
Bài 05: đến cửa hàng sách
-------
Bài 06: làm ơn mở dùm tôi cái cửa sổ
-------
Bài 07: kính ngữ trong tiếng hàn
-------
Bài 08: hãy dữ gìn sức khỏe
-------
Bài 09: vì cảm cúm nên đã đến bệnh viện (vì ..... nên.....)
-------
Bài 10: dự định làm gì đó
-------
Bài 11: tiếng hàn khó nhưng thú vị
-------
Bài 12: sẽ làm gì đó
-------
Bài 13: kể cả trời mưa vẫn đi ra ngoài
-------
Bài 14: thấy cái túi rất xinh
-------
Bài 15: vì nhiều việc nên không đi được
-------

Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®