Học tiếng Hàn qua bài hát 영원히 - 안재욱 (Forever - Ahn Jae Wook, Mãi mãi - anh An)

0 nhận xét

Học tiếng Hàn qua bài hát 영원히 - 안재욱 (Forever - Ahn Jae Wook, Mãi mãi - anh An)
-------

사랑했던 너를 잊지 못해.
부디 너를 다시 볼수 있다면.
기다릴 수 있어.
잠시 멀리 있는 거야.
안녕.슬픈 우리 사랑.
삶이 끝나는 날까지 남아서
눈물이 된다는.
마지막 고백 지울순 없겠지.
너의 사랑만이 이세상에서
살아가는 이유였는데.
돌아와줘.이제라도 사랑 할수 있게.
영원히.

사랑했던 너를 잊지 못해.
부디 너를 다시 볼수 있다면.
기다릴 수 있어.
잠시 멀리 있는 거야.
안녕.슬픈 우리 사랑.
삶이 끝나는 날까지 남아서
눈물이 된다는.
마지막 고백 지울순 없겠지.
너의 사랑만이 이세상에서
살아가는 이유였는데.
돌아와줘.이제라도 사랑 할수 있게.
너의 사랑만이 이세상에서
살아가는 이유였는데
돌아와줘.이제라도 사랑 할수 있게.
영원히.

Saranghedon norur iji moshe budi norur
dashi borsu idamyon gidallisu isso
jamshi molli inungoya annyong...

surphun uri sarang sarmi kuthnanun narkaji
namaso nunmuri doendanun majimag gobeg
jiursun obgeji...

noui sarangmani isesangeso saraganun
iyuyenunde...
dorawajwo ijerado sarangharsu ige yongwonhi...

Can't forget you, whom I loved
If I can please see you again,
I am able to wait (for you).
I am far away just for a short while
Good-bye! Our sad love
May not be able to erase the last
confession that remains until the last day
of my life and then becomes tears.
Your love was the only reason in the
world for me to keep on living
Come back to me, before it's too late
So that I can love you
Forever

Mãi mãi:

Không thể quên em, người anh đã yêu
Nếu có thể xin hãy cho anh gặp lại em
Anh sẳn sàng chờ đợi (là em) 
Anh chỉ đi xa một thời gian
Tạm biệt! Tình yêu buồn của chúng ta.
Dù những gì đã qua không cách nào có thể xóa nhòa
Nhưng lời yêu thương này sẽ tồn tại đến ngày cuối cùng của đời anh
Rồi biến thành những giọt nước mắt
Tình yêu của em là lý do duy nhất trên thế gian này
Để anh tiếp tục tồn tại
Hãy quay lại với anh, trước khi quá trễ
Để anh có thể yêu em
Mãi mãi
Translator: Alex

Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®