Học tiếng Hàn qua bài hát: Because I Miss You - Jung Yong Hwa ( chắc ai đó sẽ về )

0 nhận xét

Học tiếng Hàn qua bài hát: Because I Miss You - Jung Yong Hwa ( chắc ai đó sẽ về )
-------

늘 똑같은 하늘에 늘 같은 하루
그대가 없는 것 말고는 달라진 게 없는데
난 보낸 줄 알았죠. 다 남김 없이
아니죠, 아니죠, 난 아직 그대를 못보냈죠.
그리워 그리워서 그대가 그리워서 매일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요. 
보고파 보고파서 그대가 보고파서 이제 난 습관처럼 그대 이름만 부르네요, 오늘도.
하루하루가 죽을 것만 같은데 어떻게 해야 해요?
사랑해 사랑해요. 그대를 사랑해요. 말조차 못하고서 그대를 그렇게 보냈네요.
미안해 미안해요. 내 말이 들리나요? 뒤늦은 내 고백을 그댄 들을 수 있을까요?
사랑해요.


Always the same sky and always the same day
Only thing that is diferent, is that you are not here
I thought I’ve let you go without anything left
No, no
I still haven’t be able to let you
Longing for you, I’m longing for you
Because I miss you
I call you and call you by myself everyday
Mising you , I am mising you
Because I missing you, now just call out your name like a habit, even day
Day by day, I feel like I am dying
So what could I do?
Love u, love u
I love you
Whithout even being able to tell you these, I’ve had to let you go like that
Sorry, I am sorry
Can you hear me?
Could you be able to hear my late confession
I love youVẫn luôn là bầu trời này, như bao ngày khác
Chỉ có một điều khác là em không còn ở đây
Có lẽ anh đã để em đi mà không chút vương vấn
Không , không phải

Anh không thể để em ra đi như thế được
Mong mỏi em, anh đang mong mỏi em
Bởi anh nhớ em
Nên mỗi ngày anh gọi em trong cô độc 
Anh nhớ em, anh nhớ em

Nhớ đến nỗi cứ gọi tên em trong vô thức, hôm nay cũng vậy
Ngày qua ngày, anh tưởng như mình đang chết
Anh phải làm gì đây?
Yêu em, yêu em
Anh rất yêu em

Anh phải để em ra đi dù chưa kịp nói hết lòng mình
Xin lỗi em, xin lỗi em
Em có nghe thấy anh nói không?
Em có nghe thấy lời thú nhận muộn màng của anh không?
Anh

Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®