Học tiếng hàn nhập môn (15 bài)

0 nhận xét

Bài 01 : nguyên âm trong tiếng hàn
-------
Bài 02 : phụ âm trong tiếng hàn
-------
Bài 03 : phụ âm dưới trong tiếng hàn
-------
Bài 04 : giới thiệu bản thân
-------
Bài 05 : đây là gì
-------
Bài 06 : đây là ở đâu
-------
Bai 07 : phòng tôi ở tầng 3
-------
Bài 08 : động từ trong tiếng hàn
-------
Bài 09 : tôi đến trường lúc 9 giờ sáng
-------
Bài 10 : động từ trong tiếng hàn 2
-------
Bài 11 : cái này bao nhiêu tiền ?
-------
Bài 12 : thời gian
-------
Bài 13 : các mối quan hệ
-------
Bài 14 : cuối tuần này bạn sẽ làm gì
-------
Bài 15 : ôn tập tổng hợp
-------

Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®