danh từ  와/과 , 하고, (이)랑 ,  ngữ pháp cơ bản tiếng hàn , ngữ pháp tiếng hàn , ngu phap co ban , hoc ngu phap co ban tieng han , ngu phap tieng...

Bài 9: DANH TỪ + 와/과, DANH TỪ + 하고, (이)랑

danh từ  와/과 , 하고, (이)랑 ,  ngữ pháp cơ bản tiếng hàn , ngữ pháp tiếng hàn , ngu phap co ban , hoc ngu phap co ban tieng han , ngu phap tieng han co ban , hoc tieng han ngu phap , hoc ngu phap online , ngu phap tieng han online
0 nhận xét: